เปิดจำหน่าย 3 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. / Ticket will go on sale 3 June 2024 11AM (GMT+7)

HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN BANGKOK
►กำหนดการแสดง: วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2024 เวลา 17:00 น.
►สถานที่: แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ
►บัตรราคา 6,800 / 6,300 / 5,300 / 4,500 / 2,800 บาท
►เปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ทาง www.lightsgooninbkk.com 

HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN BANGKOK
Date: Sun, 30 June 2024 l 5PM
Place: Chaengwattana Hall, Central Chaengwattana
Ticket Price: 6,800 / 6,300 / 5,300 / 4,500 / 2,800 Baht
Ticket on sale : June 3rd, 2024, 11AM onward
Sale channel: www.lightsgooninbkk.com